IndiaNew machinery in China machine water jet loomFactory direct sales

Just fill in the form below, click submit, you will get the price list, and we will contact you within one working day. Please also feel free to contact us via email or phone. (* is required).

  • Oferta

    2011-4-9 · Jest to super szkó³ka :D Polecam wszystkim !!! Sama tam uczêszcza³am i zda³am za PIERWSZYM RAZEM :D Moim instruktorem by³ ca³y w³aœciciel czyli Jurek Kowalczyk :D Super facet i ma anielsk¹ cierpliwoœæ a zarówno ma takie podejœcie do kursanta e cz³owiek nic a nic przy nim siê nie stresuje tylko jeŸdzi na luzie :) Przy okazji œle pozdrowienia dla niego :D Zarówno jeŸdzi³am ...

    Get Price